Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Op 8 april 2019 organiseert het bestuur van de Accell Dealervereniging haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) sinds de oprichting. Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn.

We hebben 2018 gebruikt om de Accell Dealervereniging op te starten. Graag praten wij u bij over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en gaan we in gesprek over onze speerpunten voor 2019. We willen ook delen hoe we jullie in het komend jaar bij onze activiteiten willen betrekken. Ten slotte worden de (nieuwe) bestuursleden formeel gekozen door de aanwezige leden en is er ruim voldoende tijd voor het stellen van vragen.

We vinden een goede start belangrijk en hopen daarom dat jullie allen aanwezig zijn, om met veel energie de vereniging ook echt met én voor de leden op te starten.

Ook u kunt agendapunten inbrengen. Dat kan door uiterlijk 22 maart a.s. de vraag met een korte toelichting te mailen aan info@accelldealervereniging.nl.  
Wij delen die toelichting vervolgens met de leden. 

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij BOVAG, Kosterijland 15 in Bunnik. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur voor soep en broodjes. Het officiële programma start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Toegang is gratis en exclusief voor leden van de Accell Dealervereniging.

Waarom de ALV bijwonen?

Accell heeft in het dealercontract de dealervereniging als officieel overlegorgaan benoemd, dat alle Accell-dealers in Nederland vertegenwoordigt.
Ook vertelt de Accell Dealervereniging wat zij voor haar leden kan betekenen in 2019. Ook kunt u door mee te praten invloed uitoefenen op het beleid van de dealervereniging. Belangrijk dus om bij aanwezig te zijn!

Aanmelden voor 8 april

Wilt u deze Algemene Leden Vergadering bijwonen? Meld u daarvoor dan aan via https://www.bovag-events.nl/accelldealerverenigingalv . Zo weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Lid worden

Bent u nog geen lid van de Accell Dealervereniging en wilt u wel graag aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering schrijf u dan eerst hier in.